Praca w gabinecie stomatologicznym

Praca jako higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna – kariera zawodowa w gabinecie stomatologicznym

Piękny uśmiech jest dzisiaj ważnym elementem wizerunku, dlatego praca w gabinecie stomatologicznym to przyszłościowy wybór. O zdrowie i wygląd zębów dbają jednak nie tylko dentyści, ale również inni pracownicy gabinetów. Jak wygląda kariera zawodowa na stanowiskach higienistki oraz asystentki stomatologicznej?

Czym różni się higienistka od asystentki stomatologicznej?
Stanowiska higienistki i asystentki stomatologicznej często są ze sobą mylone. W rzeczywistości jednak różnią się zakresem kwalifikacji i obowiązków.

Asystentka stomatologiczna pomaga dentyście, między innymi szykuje dla niego leki, narzędzia, urządzenia, dba o gabinet. W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód ten oznaczony jest kodem 325101.

Higienistka stomatologiczna ma uprawnienia do wykonywania wybranych zabiegów stomatologicznych i może pełnić obowiązki asystentki. W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód znajduje się pod kodem 325102.

Gdzie dostępna jest praca dla higienistki i asystentki stomatologicznej?
Higienistka i asystentka stomatologiczna pracują najczęściej w gabinetach, przychodniach, klinikach, szpitalach oraz innych placówkach medycznych. Praca w tych zawodach jest także dostępna w sektorze prywatnym.

Czym zajmują się higienistka i asystentka stomatologiczna?
Czynności wykonywane na stanowiskach jak higienistka oraz asystentka stomatologiczna w dużym zakresie pokrywają się ze sobą.

Zarówno higienistka, jak i asystentka stomatologiczna mogą zajmować się poniższymi czynnościami:

 • Przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy dentysty,
 • Kompletowanie narzędzi, leków i innych wyrobów medycznych,
 • Przygotowywanie materiałów stomatologicznych do zabiegów,
 • Współpraca z dentystą podczas wykonywania zabiegów,
 • Obsługa i konserwacja urządzeń i narzędzi stomatologicznych,
 • Udzielanie pierwszej pomocy,
 • Prowadzenie dokumentacji pacjentów.

Higienistka stomatologiczna może dodatkowo zajmować się diagnostyką i wykonywać proste zabiegi, na przykład:

 • Skaling,
 • Piaskowanie,
 • Lakierowanie, lakowanie zębów,
 • Przegląd jamy ustnej,
 • Wyciski zębów.

Asystentka i higienistka stomatologiczna – jakie wykształcenie jest potrzebne?
Ze względu na inne uprawnienia na stanowiskach higienistki i asystentki stomatologicznej ścieżka edukacji dla tych dwóch zawodów przebiega inaczej.

Jak napisać CV asystentki i higienistka stomatologicznej?

Asystentka stomatologiczna musi mieć wykształcenie średnie medyczne, które można zdobyć w szkole policealnej podczas nauki trwającej 1 rok, zakończonej uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Higienistka stomatologiczna musi ukończyć studia licencjackie na kierunku higiena stomatologiczna trwające 3 lata lub 2-letnią szkołę policealną.

Kursy i szkolenia dla higienistek i asystentek stomatologicznych
Higienistka i asystentka stomatologiczna mogą również poszerzyć swoje kwalifikacje przez uczestniczenie w dodatkowych kursach i szkoleniach.

Higienistka i asystentka stomatologiczna – przykładowe szkolenia i kursy:

 • Asystowanie w implantologii,
 • Radiologia (RTG),
 • Sterylizacja medyczna,
 • Administracja i obsługa sekretariatu medycznego,
 • Obsługa klienta.

Higienistka, asystentka stomatologiczna – ścieżka rozwoju zawodowego
W zawodach higienistki i asystentki nie ma możliwości bezpośredniego awansowania na wyższe stanowiska medyczne.

W większych placówkach medycznych można jednak uzyskać wyższe stanowiska zarządcze, na przykład jak koordynator lub kierownik zespołu asystentek i higienistek.

Higienistka po 5 latach pracy na stanowisku może awansować na starszą higienistką stomatologiczną.

Obecnie wiele higienistek i asystentek stomatologicznych decyduje się również na wyjazd za granicę. Praca za granicą pozwala na uzyskanie lepszych zarobków.